Σταμάτης Ανδριόπουλος

Ο Σταμάτης Ανδριόπουλος είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, αλλά και ταυτόχρονα ένας πραγματικά ολοκληρωμένος δάσκαλος.

Ένας δάσκαλος που διδάσκει στους μαθητές του, ανεξαρτήτου ηλικίας, τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να αποκτούν μέσα από την εξάσκηση με τις πολεμικές τέχνες ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και σωστό χαρακτήρα.

Τα πεδία εξειδίκευσης και διδασκαλίας πολεμικών τεχνών του Σταμάτη είναι το Καράτε και το Ju-Jitsu.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8